lørdag den 26. april 2008

(DK) Din sjæl må blive frelst

Din sjæl må blive frelst

Ordsprogene 14:12 12 Mangen Vej synes Manden ret, og så er dens Ende dog dødens Veje.

Bibelen siger at bred er den vej der fører til fortabelse, og mange er de der går på den, og få de der går på den smalle vej der fører til himmelen, og få de der går på den. Det drejer sig derfor at være iblandt de der er på vejen til himmelen.

Mange mennesker søger svaret på livet i den ene retning efter den anden, men uden at finde Gud. Folk forbliver de samme, uden at det de går efter får nogen konsekvens i deres liv, de er stadigvæk lige så utilfredse som før, men endnu værre, at gå den forkerte vej her i livet medfører at de ikke er klar til evigheden den dag de dør, som medfører en evig adskilles fra Gud, hvis de ikke kommer til Gud før det er for sent.

Bibelen siger at når Gud flytter ind i et menneskes liv, så sker der forandringer. Gud gør dette for at forberede os til evigheden, han klær os på til det, så at sige.

Romerne 6:23
thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Der er nemlig ingen syndere i himmelen, ingen der har levet for synden har adgang dertil, men alle som lader sig rense fra deres synder ved Jesu fuldbragte værk på golgata kors, giver Gud ikke kun adgang til ham selv her i livet, men også en plads i himmelen.

Gud har også gjort en plads klar i himmelen til dig kære læser, om du vil bøje dine knæ, vende dig bort fra dine synder, og bede Jesus komme ind i dit liv.

Der er nemlig kun en vej til himmelen.

Johannes 14:6
Jesus siger til ham: "Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

Hele verdenen, universet, alt liv vidner om at der kunn er en skaber af det hele, og det er bibelens Gud.

For at komme ind i Guds rige må man vende sig bort fra det gamle liv med synden, og bede Jesus om frelse for ens sjæl, og bede om tilgivelse for alle ens synder.

Romerne 3:23
23 Alle have jo syndet, og dem fattes Æren fra Gud, Synd er det der adskiller os fra himmelen. Bibelen siger at alle mennesker er syndere.

Galaterne 3:22
Men Skriften har indesluttet alt under Synd, for at Forjættelsen skulde af Tro på Jesus Kristus gives dem, som tro.

Grunden til at det kun gælder dem der vil tro, er at Gud ikke vil tvinge nogen, han tilbyder det til dem der vil.

Synd og et liv med Gud kan ikke følges ad. Derfor må vi have udslettet vores skyldsbrev.

1 Johannes 1:9
9 Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, så at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.

Men tilgivelsen af vores synder er kun starten. Hvis vi har fået vores synder tilgivet, så skal vi også leve vores liv med Gud, ellers bevarer vi ikke frelsen af vores sjæl.

Frelsen er som en tog billet du får udleveret. Du står så der på togperonen og venter på toget, og så lang tid du beholder billetten, så har du ret til at komme med toget når det kommer. På samme måde er det med det at komme i himmelen.

Billetten er modtagelse af Jesu værk på korset, hvor han sonede din synd.

Toget er den dag du skal bort herfra. Ser du, så lang tid du bliver hos Jesus, og vandrer i lyset med ham, så har du adgang til himmelen, den dag du skal herfra.

Johannes 1:12
Men så mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro på hans Navn;

Tænk sig engang. Du kan kvit og frit komme til Gud, få din sjæl frelst, få adgang til himmelen, men du kan også få fællesskab med ham, bede til ham. Du kan ligge hele dit liv i hans hænder, og forvente at han vil være med dig alle dine dage. Det betyder ikke at du vil blive sparet for de ting alle mennesker går ignnem, men det betyder at Gud vil være med dig, og hjælpe dig igennem livet.

Men hvordan bliver du frelst? Jeg vil foreslå dig denne bøn:
Jesus, jeg kommer til dig fordi du kalder på mig. Jeg ved at jeg er en synder, og at jeg har brug for at få frelst min sjæl, derfor beder jeg dig om at tilgive alle mine synder, og frelse min sjæl. I Jesu navn, Amen. Tak at du har frelst min sjæl.

Hvis du har bedt denne bøn, og ment det med hjertet, så er din sjæl frelst.

Det er nu vigtigt at du finder en menighed med kristne der kan være dig en hjælp til alle de spørgsmål du må have om troen på Jesus, og som kan hjælpe dig til at forstå vejen til himmelen bedre, og i det hele taget hvordan man skal leve som en kristen.

Det daglige liv er vigtigt, læs evangelierne først, bed for dig selv og din familie, kom sammen med andre kristne. Når du til stadighed gør dette, vil du ved afslutningen af dit liv, blive budt velkommen af Jesus til himmelen.

Gud velsigne dig

Ingen kommentarer: