lørdag den 26. april 2008

(NO) Din sjel må bli frelst (norway)

Din sjel må bli frelst

Salamos ordspråk 14 - 12. 12 Mangen vei tykkes en mann rett, men enden på det er dødens veier.(1930oversettelse)

Bibelen sier at bred er den vei som fører til fortapelse og mange er der som går på den .Og få er di som går på den smale vei som fører til livet

Mange mennesker søker svaret på livet i denne verdens gleder i den ene eller den andre retning uten å finne fred og tilfredsstillelse .Men folk blir de samme. Men enda verre, er de som går på den brede vei her i livet er ikke klar for evigheten den dag de dør ,som medfører en evig fortapelse fra Gud, hvis de ikke kommer til Gud før det er for sent.

Bibelen sier at når Gud flytter inn i et menneskes liv, så skjer der en forandringer. Gud gjør dette for at forberede oss til evigheten, han kler på oss Kristi rettferdighet .

Romerne 6:23 For syndens lodd er Død, men Guds Nådegave er et evig Liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Der er nemlig ingen syndere i himmelen, ingen som lever for synden har adgang til himmelen , men alle som lar sig rense fra deres synder ved Jesu fullbrakte verk på golgata kors, gir Gud ikke kun adgang til ham selv her i livet, men også en plass i himmelen.

Gud har også gjort en plass klar i himmelen til deg kjære læser, om du vil bøye dine knær, og vende deg bort fra dine synder, og be Jesus komme inn i ditt liv.

Der er nemlig kun en vei til himmelen.

Johannes 14:6 Jesus siger til ham: "Jeg er Vejen og Sannheten og Livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Hele verdenen, universet, alt liv vitner om at der kun er en skaper av det hele, og det er bibelens Gud.

For at komme inn i Guds rike må man vende sig bort fra det gamle liv med synden, og be Jesus om frelse for ens sjel, og be om tilgivelse for alle ens synder.

Romerne 3:23 23 Alle have jo syndet, og mangler Ære fra Gud, Synd er det det som adskiller oss fra himmelen. Bibelen sier at alle mennesker er syndere.

Galaterne 3:22 Men Skriften har underlagt alt under Synd, for at rettferdigheten skulle av Tro på Jesus Kristus gitt dem, som tro.

Grunnen til at det kun gjelder dem som vil tro, er at Gud ikke vil tvinge noen, han tilbyr det til dem som vil.

Synd og et liv med Gud kan ikke følges ad. Derfor må vi ha utslettet vårt skyldebrev.

1 Johannes 1:9 9 Dersom vi benekter våre Synder, er han trofast og rettferdig, så at han forlater oss Synderne og renser oss fra all Urettferdighet .

Men tilgivelsen av våres synder er kun starten. Hvis vi har fått våres synder tilgivet, så skal vi også leve våre liv med Gud, ellers bevarer vi ikke frelsen av vår sjel.

Frelsen er som en tog billett du får utlevert. Du står så der på tog perrongen og venter på toget, og så lang tid du beholder billetten, så har du rett til at komme med toget når det kommer. På samme måte er det å komme til himmelen.

Billetten er å ta imot Jesu verk på korset, hvor han sonet din synd. Toget er den dag du skal bort herfra. Ser du, så lang tid du blir hos Jesus, og vandrer i lyset med ham, så har du adgang til himmelen, den dag du skal herfra.

Johannes 1:12 Men så mange, som tar i mot ham, dem gav han Makt til å bli Guds Barn, dem, som tro på hans Navn;

Tenk engang. Du kan fritt komme til Gud, få din sjel frelst, få adgang til himmelen, men du kan også få fellesskap med ham, be til ham. Du kan ligge hele dit liv i hans hender, og forvente at han vil være med deg alle dine dager. Det betyr ikke at du vil blir spart for de ting alle mennesker går igjennom, men det betyr at Gud vil være med deg, og hjelpe deg igjennom livet.

Men hvordan blir du frelst? Jeg vil foreslå deg denne bønn Jesus, jeg kommer til deg fordi du kaller på mig. Jeg ved at jeg er en synder, og at jeg har bruk for at få frelst min sjel, derfor ber jeg deg om at du tilgi alle mine synder, og frelser min sjel. I Jesu navn, Amen. Tak at du har frelst min sjel.

Hvis du har bedt denne bønn, og ment det med hjertet, så er din sjel frelst.

Det er viktig at du finner en menighet med kristne som kan være deg en hjelp til alle de spørsmål du må ha om troen på Jesus, og som kan hjelpe deg til å forstå veien til himmelen bedre, og i det hele tatt hvordan man skal leve som en kristen.

Det daglige liv er viktig , les evangeliene først, bed for deg selv og din familie, kom sammen med andre kristne. Når du til stadighet gjør dette, vil du ved anslutningen av dit liv, bli ønsket velkommen av Jesus til himmelen.

Gud velsigne deg

Ingen kommentarer: